První pomoc při zástavě dýchání a krevního oběhu

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitaci provádíme v případě zástavy základních životních funkcí – dýchání a krevního oběhu.

Maximálně důležitý je časový faktor – resuscitace musíme zahájit co nejdříve. Po 3- 5 minutách bez kyslíku dochází k nenávratnému poškození mozkových buněk.

Příčina zástavy základních životních funkcí je u dětí odlišná, než u dospělých. U dětí vede k potřebě resuscitace nejčastěji primární zástava dýchání- dušení z různých příčin. Primární srdeční příčina se uplatňuje maximálně v 5% případů. Zde je zásadní rozdíl proti dospělým.

Z výše uvedeného důvodu je odlišná strategie přivolání odborné pomoci – ZZS. U dítěte stojí na prvním místě odstranění nedostatku kyslíku, kterým je při dušení bezprostředně ohroženo. Toho můžeme dosáhnout odstraněním překážky v dýchacích cest a krátce prováděným umělým dýcháním. Proto je doporučováno po zjištění bezdeší nejprve po dobu jedné minuty resuscitovat a pak teprve volat odbornou pomoc.

1.Zjistěte stav vědomí

– hlasitě a zřetelně dítě oslovte, poklepejte mu na rameno, jemně s ním zatřeste

2.Zajistěte volné dýchací cesty

– prohlédněte dítěti ústa, odstraňte překážky

-jednu ruku dítěti položte na čelo, proveďte záklon hlavy, prsty druhé ruky přizvedněte hlavu

– je-li podezření na poranění páteře, nezaklánějte hlavu. Použijte trojitý manévr- ukazovák a prostředník – své prsty(ukazovák a prostředníček)položte za úhel dolní čelisti palce vedle sebe za bradu, tahem za úhel a mírným tlakem na bradu dolní čelist vytáhněte a vysuňte dopředu tak, že se spodní řezáky předsunou před horní

– máte-li podezření, že dítě vdechlo cizí předmět, pokuste se odstranit překážku z dýchacích cest následujícími úkony:

– proveďte 3-5 úderů do zad u dítěte ve stoje v mírném předklonu

-proveďte 3-5 stlačení hrudníku- postavte se za dítě, svými pažemi obemkněte hrudník dítěte v jeho dolní 1-3, jednu ruku sevřenou pěst uchopte svou druhou rukou nad dolní polovinou hrudní kosti. Ostře a směrem nahoru několikrát stlačte hrudník dítěte s frekvencí 1 x za 3 vteřiny

– proveďte 3-5 stlačení nadbřišku – postavte se za dítě, sevřete ruku v pěst a položte ji mezi pupek dítěte a dolní část jeho hrudní kosti. Obejměte hrudník i druhou rukou, uchopte svou pěst a ostře zatáhněte směrem k sobě a nahoru

3. Zajistěte dýchání

– zjistěte poslechem a pohledem, jestli dítě dýchá

– po zjištění bezdeší zahajte okamžitě umělé dýchání

-udržujte volné dýchací cesty záklonem hlavy

-prsty ruky položené na čele dítěte stiskněte nos a uzavřete jej, otevřete dítěti ústa, nadechněte se a obemkněte je pevně svými rty

– proveďte 5 umělých vdechů, hrudník by se měl pohybovat, jako by dítě spontánně dýchalo

– frekvence 20 vdechů za minutu, tj.1 vdech za 3 vteřiny

4.Zajistěte krevní oběh

– principem je opakované stlačování srdce mezi dvě pevné části kostry- hrudní kost a páteř

-dítě musí ležet na zádech

– nepřímou srdeční masáž provádějte jednou rukou v dolní 1/3 hrudní kosti dítěte, vyhmatejte spojnici žeberních oblouků(konec hrudní kosti)a 2 prsty nad něj přiložte zápěstní hranu své ruky

-prsty směřují kolmo k hrudní kosti, horní končetinu mějte napnutou v lokti a kolmo k ose těla, ruku nevzdalujte od hrudníku

-stlačujte hrudní koš dítěte vahou horní poloviny svého těla, hrudník je třeba promáčknout cca o 3 cm

-stlačujte hrudník plynule

Stlačujte pravidelně frekvencí 100 stlačení za minutu

-udržujte poměr dechů a stlačení 2:30 v jednom zachránci

2:15 ve dvou zachráncích

5.uložte dítě do stabilizované polohy

 

Dítě školního věku a starší

1.Zjistěte stav vědomí

2. Zajistěte volné dýchací cesty

3.Zajistěte dýchání – zahajte umělé dýchání 5 hlubokými vdechy v průběhu 4-5 sekund, umělý vdech odpovídá hlubšímu výdechu zachránce

– dýchejte frekvencí 12 vdechů za minutu (1 vdech za 5 sekund)

4. Zajistěte krevní oběh

Hrudník stlačujte v polovině hrudní kosti dlaní jedné nebo obou svých horních končetin, stlačujte cca o 3-5 cm

–          Stlačujte frekvencí 100/stlačení za minutu

–          Kombinovanou resuscitaci provádějte v poměru 2 vdechy :30 stlačení

5. Uložte dítě do stabilizované polohy

 

Přerušení kardiopulmonální resuscitace

 • Předáme dítě někomu, kdo nás vystřídá
 • Předáme dítě zachránci
 • My omdlíme vyčerpáním
 • Dítě začne samo dýchat – uložíme do stabilizované polohy

Normální dechová frekvence

 • novorozenec: 50–60/min
 • kojenec: 35–40/min
 • dítě 10 let: 20/min
 • dospělý: 16–20/min

Normální tepová frekvence

 • novorozenec: 130–160/min
 • kojenec do 1 roku: 100–140/min
 • dítě 10 let: okolo 90/min
 • dospělý: 70–80/min