Kurz Pečovatelka o děti ve věku 3-15 let

Kurz Pečovatelka o děti ve věku 3-15 let

  • Základy pedagogiky
  • Vybrané otázky ze sociální psychologie
  • Vybrané otázky z psychologie osobnosti
  • Vybrané otázky z vývojové psychologie
  • Sociologie výchovy
  • Kompetence ve vzdělávání a výchově