První pomoc při bezvědomí

Příčiny

 • Nejčastější úraz hlavy
 • Otrava, vysoká horečka, neurologické onemocnění, rozvrat vnitřního prostředí
 • Nízká nebo vysoká hladina krevního cukru
 • Dehydratace
 • Časný projev akutního nedostatku kyslíku v krvi při poruše základních životních funkcí

Příznaky

 • Zmatené, zvýšeně aktivní, nespolupracuje
 • Klidné, spavé, apatické
 • Nereaguje na hlasité oslovení, ani na doteky a jemné zatřesení
 • Zcela povolené svalové napětí
 • Bezvládně se zhroutí v náručí nebo na zem

Nebezpečí udušení – kořen vlastní vahou zapadá k zadní stěně hltanu a ucpává tak i vstup do dýchacích cest- dítě se začíná dusit

Déletrvající bezvědomí bývá komplikováno zástavou dýchání a krevního oběhu

Zjistíme li, že dítě nereaguje, musíme začít okamžitě jednat.

Postup při ošetření dítěte v bezvědomí

 • Zjistit stav vědomí
 • Zjistit, zda dítě spontánně dýchá
 • Zjistit, zda má postižené dítě známky krevního oběhu
 • Dítě celkově prohlédneme – především krvácení
 • Dítě v bezvědomí, které spontánně dýchá a má zachovalé známky krevního oběhu, uložíme do stabilizované polohy

 

 

Stabilizová poloha

 1. Upravte polohu paže, napřimte nohy
 • Klekněte si vedle dítěte
 • Narovnejte mu dolní končetiny
 • Paže bližší k vám dítěti uložte v pravém úhlu k tělu, pokrčenou v lokti rovněž do pravého úhlu a s rukou položenou dlaní vzhůru
 1. Upravte polohu druhé ruky a kolena
 • Dejte dítěti paži od vás vzdálenější přes prsa
 • Hřbet této ruky dítěte podržte na tváři přivrácené k vám
 • Svou druhou rukou uchopte vzdálenější nohu hned nad kolenem a táhněte ji nahoru, až chodidlem plně spočine na zemi

 

3.Převalte dítě k sobě

 • Držte dítěti ruku stále přitisknutou k tváři, uchopte jeho vzdálenější nohu nad kolenem a přetáčejte ho na bok směrem k sobě
 • Polohu horní nohy dítěte upravte tak, aby byla v kyčli i v koleni ohnuta do pravého úhlu
 • Zakloňte dítěti hlavu, aby dýchací cesty zůstaly volné