Jak a proč nás trápí děti

Jak a proč nás trápí děti – Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych

Tématika této knihy má v podstatě dva póly. Na jednom je ,,trápení rodičů“, ve kterém jsou děti možno říci nevinně. Přinášejí svým rodičům úzkost, napětí, bolest a stres již svou existencí nebo svým postižením, svým zvláštním nesrozumitelným chováním, svými neúspěchy apod. Na druhém pólu je ,,trápení rodičů “ , v němž jsu děti aktivní a skutečně svým jednáním a to dost často i záměrně, působí rodičům utrpení psychické, či dokonce fyzické. Mezi těmito póly je řada přechodných stupňů, kdy rodiče tím, že svému dítěti nemohou poruzumět, jeho nepřiměřené, nepřístojné, agresivní chování víceméně provokují a posilují. Odpovídá tomu i sled kapitol této knížky. Do tohoto sledu jsou vloženy některé kapitolky výkladové, zabývajícící se otázkami obecnějšími, např. dětskou agresivitou, disciplinou a kázní.

Děti s vážnějším postižením

Desatero

1. Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět.

Když vědí, jaká je postata onemocnění dítěte, mohou mu lépe porozumět a lépe pomáhat. A najdou i sami více uspokojení ve svém snažení.

2.Neštěstí ne, ale úkol a zkouška!

Neštěstí znamená pasivitu, úkol vede k aktivitě!

3.Obětavost ano, ne však obětování se!

Povinností rodičů postižených dětí je dbát na to, aby si sami udrželi dobrou tělesnou i duševní kondici.

4. S horším počítejme – lepším se dejme překvapit!

Rodiče zdaleka tolik netrpí úzkostí, když realisticky počítají s jeho vývojovými obtížemi, než když neustále doufají v rychlý a zázračný obrat a jsou vždy znovu zklamáni.

5.Dítě samo netrpí!

Dítě postižené žije jako každé jiné dítě svým dětským životem a má své dětské radosti a starosti. Samo netrpí – trpí jen ti kolem.

6. V pravý čas a v náležité míře!

Každý cílevědomý krok ve výchově, ve vývojové stimulaci, ve cvičení v rehabilitaci má přijít v pravý čas – ani příliš brzy, ani příliš pozdě.

7. Nejsme sami!

Solidarita lidí, kterí nám mohou porozumět, je velkou duševní pomocí ve všech těžkostech.

8. Nejsme ohroženi!

Rodiče postižených dětí bývají často až přecitlivělí na zájem druhých lidí, na jejich zvědavé pohledy, rozpačité chování, nejapné poznámky apod.

9. Chraňme si manželství a rodinu!

Zvýšené zatížení úzkostmi a nezvyklými pracovními a výchovnými nároky, jak je přináší péče o postižené dítě, může dnešní mladou rodinu spojovat, ale také rozkládat.

10. Budoucnost ve výhledu

Musíme v klidu uvážit, jak zajistit budoucnost dítěte, jak budoucnost svou a své rodiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *