Něco o mě.

Na úvod bych se Vám ráda představila. Jmenuji se Eva Kuntová a jsem maminka dvou dětí. S hlídáním dětí mám zkušenosti již od roku 1989. V tomto roce jsem maturovala na Střední zdravotnické škole obor dětská sestra. Na této škole jsme chodily na praxi především na dětské oddělení a do jeslí.

Po ukončení studia jsem na rok vycestovala do Itálie do Říma, kde jsem rok hlídala dvouletá dvojčata jako AU-PAIR.  Po návratu jsem několik let pracovala v nemocnici v Praze  jako dětská sestra na dětském oddělení. Také jsem chodila hlídat děti v Praze formou baby-sittingu.

Poté jsem se vdala a po první mateřské dovolené jsem si  zažádala o vystavení živnostenského listu: ,,Péče o dítě do tří let v denním režimu“.  Na tento živnostenský list jsem pracovala rok. Hlídala jsem dítě již od jeho 6 měsíců  a potom jsem si našla práci v ambulanci dětského lékaře jako dětská sestra, kde jsem pracovala až do druhé mateřské dovolené.

V současné době pracuji coby OSVČ v oblasti hlídání dětí.

Práce s dětmi mě velmi naplňuje a stala se součástí mého života. Oslovila jsem  firmu AM-Solvo, která  pořádá rekvalifikační kurzy pro pečovatelky o děti. Součástí tohoto kurzu byly základy pedagogiky, vybrané otázky ze sociální psychologie, vybrané otázky z psychologie osobnosti, vybrané otázky z vývojové psychologie, sociologii výchovy a kompetence ve vzdělávání s výchově. Jako závěrečnou práci jsem zpracovala úvahu o knize „Respektovat a být respektován“. Současně jsem se na podzim roku 2012 zúčastnila semináře pro zdravotní sestry ,,Základní současné postupy v první pomoci“ a ,,Akutní stavy v terénu a v domácí péči“. To mě pomohlo k tomu, abych získala registraci zdravotních sester.

Svůj živnostenský list jsem si rozšířila o další živnost a to o Mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost.

V roce 2013 jsem se zúčastnila kurz Respektovat a být respektován. Podle těchto zásad vychovávám děti.

V prosinci 2015 mi vyšla kniha Tabu společně s PhDr. Bohuslavem Švecem.

 

spokojenost Vašich dětí je mojí prioritou

nabízím:

  • dlouholetou praxi jak zdravotní, tak výchovnou
  • zajištění profesionální a individuální péče o Vaše dítě
  • zkušenosti s dvojčaty a  s dítětem dlouhodobě zdravotně postiženým
  • díky svému zdravotnickému vzdělání  se mohu postarat o Vaše nemocné dítě, včetně pravidelné medikace
  • uvítám dlouhodobou a pravidelnou spolupráci
  • děti hlídám především v rodinách u Vás doma, kde se dítě cítí nejlépe
  • přizpůsobím se Vašim požadavkům, režimu dne Vašeho dítěte a zvyklostem Vaší domácnosti, samozřejmostí je naprostá diskrétnost
  • po domluvě je možno hlídání i u mne doma- rodinný dům se zahradou
  • vlastním živnostenské oprávnění na Péči o dítě do tří let v denním režimu a Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti