První pomoc při šoku

Rozvinutý šok patří mezi život ohrožující stavy. Zde myslíme šok traumatický, který doprovází úraz.

Příčiny rozvoje šoku

  • Velká ztráta tělesné tekutiny (nad 20-30% celkového objemu)
  • Krvácení
  • Popáleniny
  • Průjem a zvracení, které jsou projevem infekčního onemocnění
  • Bolest

Příznaky šoku

Zrychlená srdeční frekvence (tep je vyšší než 100/min )

  • Puls je špatně hmatný a slabý
  • Dítě je bledé, studeně zpocené, má žízeň, je mu nevolno, někdy zvrací
  • Dýchání je mělké a zrychlené
  • Změna chování dítěte (ze začátku neklid a rozrušení, poté apatie)

 

První pomoc při šoku a pravidlo 5T

Protišoková poloha– do polohy na zádech se sníženou horní polovinou těla. Dolní končetiny podložte (30 cm a výše)- napomůže se tak centralizaci krve do životně důležitých orgánů.

1.Tišení bolesti– spočívá ve správném ošetření základního poranění. Nikdy nepodávejte ústy léky tišící bolest (mohou vyvolat zvracení).

2..Teplo– zajistit dítěti tepelný komfort, především zabránit podchlazení, ale i přehřátí.

3.Tekutiny – tekutina se v žaludku nevstřebá, může vyvolat zvracení, tekutiny se podají ve formě infůzních roztoků v sanitce.

4.Ticho – znamená zajistit klid v okolí a správný psychologický přístup.S dítětem hovořit klidně a snažit se je utěšit.

5.Transport– zavolání sanitky!, popřípadě odvedení z místa nebezpečí