První pomoc při podezření na otravu

Podezření na otravu

 • Změna chování dítěte
 • Změny velikosti zornic
 • Změny dýchání
 • Změna tepové frekvence
 • Zvracení nebo průjem
 • Změny prokrvení kůže
 • Změny tělesné teploty

Opatření při podezření na otravu

 • Nepropadejte panice
 • V lehčích případech kontaktujte Toxikologické informační středisko
 • V případě těžké otravy – zajistěte přivolání ZZS
 • Pokud je situace kritická, nejprve proveďte nezbytné kroky k záchraně života
 • Pokuste se zjistit co nejpřesněji čas, druh a množství požité látky
 • Zajistěte k odbornému vyšetření vše, co by mohlo lékařům pomoci k identifikaci jedovaté látky
 • Zvracení vyvolávejte raději až po poradě s lékařem
 • Pokud je vhodné dát dítěti tekutiny, podávejte pouze pitnou vodu
 • V domácnostech by mělo být minimálně jedno balení aktivního uhlí- Carbo adsorbens

Opatření při otravě léky

 • Pokuste se vyvolat zvracení
 • Podejte tablety aktivního černého živočišného uhlí rozdrceného na dně sklenky a smíchaného s čajem nebo vodou
 • Při poruše vědomí nedávejte nic jíst ani pít
 • Je- li dítě v bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy
 • Nikdy  otravu léky nepodceňujte

Prevence otravy léky

 • Všechny léky uskladňujte tam, kam děti nedosáhnou
 • Neužívejte léky v přítomnosti dětí
 • Nepodávejte dětem léky v šeru
 • Nevyhazujte prošlé léky do odpadkového koše
 • Hlídejte kabelky návštěv, starším lidem nepřipravujte léky volně na stůl
 • Nepřesypávejte nikdy léky z originálního balení do jiné krabičky

Otrava rostlinami

 • Černý bez, fazole, lýkovec, mahonie kmínolistá, pámelník, ptačí zob, rulík zlomocný, Dieffenbachie, filodendron, scindapsus, jmelí
 • Odstraňte zbytky rostliny z úst dítěte a vypláchněte čistou vodou
 • Pokud dítě ústa nepálí, pokuste se vyvolat zvracení
 • Podejte dítěte tekutinu
 • Dejte dítěte tablety aktivního uhlí
 • Při požití diefenbachie nebo filodendronu podejte studený nápoj nebo cucat kostky ledu, pokuste se tak zabránit vzniku otoku dýchacích cest
 • Do zdravotnického zařízení vždy vezměte s sebou reprezentativní vzorek rostliny

Prevence otravy rostlinami

 • I v parcích a v areálech dětských hřišť mohou být jedovaté rostliny, předem na toto dítě od útlého věku upozorňujeme
 • Dítě nesmí bez svolení rodičů nic samo v přírodě ochutnávat
 • V domácnosti s malými dětmi by neměly být jedovaté rostliny

Otravy chemickým přípravkem určeným pro domácí použití

 • Avivážní prostředky, prostředky do myček nádobí, prací prášky, saponáty na nádobí, okena, čističe skrn, desinfekční a čistící prostředky, krtek- extrémně nebezpečný!
 • Raději nikdy nevyvolávejte zvracení – po vdechnutí chemikálie vzniká dušení, případně zápal plic
 • Po požití látek se silným leptavým účinkem nepodávejte dítěti nic, pouze vypláchněte ústa vlažnou vodou, co nejrychleji do nemocnice
 • Pokud nedošlo k poleptání sliznice úst a trávicího traktu- je naopak vhodné tekutiny podat
 • Nepodávejte aktivní uhlí
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k potřísnění i jiných částí těla chemikálií, postiženou kůži oplachujte 15 min vlažnou čistou vodou
 • Po požití látek s obsahem organických rozpouštědel nikdy nepodávejte mléko!

Otrava chemickými látkami přítomnými v garážích

 • Benzín, nafta, oleje motorové, ředidla, Fridex, herbicidy, insekticidy, hnojiva
 • Nikdy nevyvolávejte zvracení – může postižené dítě ještě více ohrozit, nepodávejte mléko, tuky, alkohol
 • Mohou ohrozit i zachránce, proto dbejte na vlastní bezpečnost- gumové rukavice
 • Rozpouštědla a organické barvy ohrožují otravou vdechováním – vynést na čerstvý vzduch
 • Potřísněný oděv svlékněte, zasažená místa omyjte vodou a mýdlem
 • Dopravte i obal s látkou, který způsobila otravu
 • Při otravě Fridexem podejte dítěti jako antidotum co nejdříve alkohol (1,5 ml 40% alkoholu na každý kg dítěte), v nouzi podejte pivo

Prevence požití látek chemické povahy

 • Kupujte přípravky s bezpečnostním uzávěrem ve vhodných obalech
 • Prostředky kupujte a uchovávejte jen v originálních obalech, pokud je odléváte, tak nikdy ne do nádob od originálních nápojů
 • Všechny chemické přípravky vždy ukládejte mimo fyzický dosah dítěte a uzamykejte je
 • Obaly se zbytky látky neodstraňujte do dítěti volně přístupných odpadkových košů

 

Otrava houbami

 • Vyslovte podezření okamžitě, pokud dítě po požití pokrmu z hub zvrací, má průjem
 • Zvratky a stolici, event.zbytky jídla dopravte do nemocnice s dítětem
 • Pokud dojde k nevolnosti záhy po jídle, pokuste se vyvolat zvracení a podejte tablety aktivního uhlí
 • Pozor- velmi nebezpečné jsou i příznaky dostavující se s větším časovým odstupem

Otrava alkoholem

 • Zvracení se pokuste vyvolat pouze v případě, jste-li svědky vypití většího množství alkoholu dítětem, s odstupem času již zvracení nevyvolávejte, nepodávejte aktivní uhlí
 • Dítě často zvrací samo, zamezte vhodným polohováním vdechnutí zvratků a dušení
 • Pokud nemá poruchu vědomí, dejte dítěti sladký čaj
 • Sledujte stav vědomí
 • Došlo-li již poruše dýchání a krevního oběhu, zkontrolujte průchodnost dýchacích cest a zahajte KPR.
 • Dbejte přísně na prevenci podchlazení
 • Zajistěte odborné vyšetření

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *