Děti jsou hosté, které hledají cestu

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu – Jiřina Prekopová, Christel Schweizerová

 

Děti jsou hosté, které hledají cestu. Jde o to nabídnout jim pěkné místo a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistoty, dokud nebudou schopny jít svou vlastní cestou.

V této knize pro rodiče jsou shrnuty dlouholeté zkušenosti dětské psycholožky a dětské lékařky. Vychovávat dítě pro ně znamená především bezpodmínečně, bezvýhradně přijmout jejich dětskou bytost se všemi jejími zvláštnostmi. Na konkrétních příkladech z každodenního života ukazují, jak mohou rodiče svoje děti doprovázet.

,,Aby dítě mohlo zdravě rozvíjet svojí fantazii a vytvořit si základy pro duchovní a duševní život, potřebuje vzory, které lze uchopit srdcem. V pohádkách poznává dítě víru, lásku a naději. Také z toho nejmladšího a nejhloupějšího se může stát opravdová osobnost, když bude věrný, pravdivý a statečný. Dítě v pohádkách poznává, jak se někdo mění, jak překonává sám sebe, jak plní nějaké poslání a tyto osoby na magickém stupni vývoje napodobuje. Princ začarovaný v medvěda nebo žábu může být osvobozen, když se vyplní jeho osud a pomůže mu láska čisté duše. V pohádkách se dítě dozvídá, že musíme snášet strádání a zkoušky, abychom dosáhli něčeho vyššího, že i na nejtěžší cestě může čekat pomoc a že nakonec dobro a síly podporující život zvítězí. Tak si obohacuje srdce, získává životní sílu a útěchu. „

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *