Zásady první pomoci

 • Rychle a klidně vyhodnoťte situaci
 • Chraňte před nebezpečím postiženého i sebe
 • Vyhodnoťte stav všech postižených
 • Uklidněte a utěšte postižené
 • Zaměřte se na stavy ohrožující život
 • V případě potřeby zajistěte lékařskou pomoc

 

 

 

Jak jednat s dětmi

Malé děti jsou nesmírně vnímavé a rychle si všimnou, projevíte-li jakoukoliv nejistotu. Vždycky dítěti jednoduše vysvětlete, co se děje a co máte v úmyslu. Neměli byste dítě oddělovat od matky, otce nebo jiné osoby, která má jeho důvěru.

 

Jak chránit sebe

Nepokoušejte se v nebezpečné situaci někoho hrdinsky zachraňovat a nikdy nedělejte nic, co by mohlo ohrozit Váš život či zdraví. Důležité je vyhnout se nebezpečí, a proto nespěchejte do potenciálně riskantní situaci- používejte rukavice a roušku, nevbíhejte do hořícího domu, buďte si vědomi rizik, jako je třeba benzín nebo plyn. Nesnažte se všechno zvládnout sami.

 

Jak zvládnout stres

Je přirozené, že pociťujeme stres, když máme poskytovat první pomoc, a že se neubráníme citům, když ošetření postiženého dokončíme. Stres může narušovat pohodu i zdraví jednotlivce.

Nikdy si nedělejte výčitky a nesnažte se skrývat své pocity. Mnohem více vám pomůže, když si o svém zážitku pohovoříte s někým blízkým, popřípadě požádat o pomoc lékaře nebo psychologickou poradnu.

Účast na nehodě může vést k odložené stresové reakci v okamžiku, kdy se navrátíte do svého obvyklého prostředí. Může se projevovat např. – chvění rukou a žaludku, nadměrné pocení, vracející se vzpomínky na nehodu, noční můry nebo poruchy spánku, plačtivost, napětí a podrážděnost. Tyto příznaky by měly časem pominout. Vhodným způsobem, jak se uvolnit, odpočinout si a zbavit  se napětí, je vlastně cokoliv, co děláte rádi.

Ze všech pevných i mobilních telefonních linek lze bezplatně volat zdravotnickou záchrannou službu na lince 155 nebo na tísňové lince 112.

Operátorce na lince řekneme:

 • Svoje jméno a příjmení
 • Co nejpřesněji uvést lokalizaci místa nehody, orientační body a možné přístupové cesty
 • Sdělte charakter nehody, znáte-li čas vzniku, riziko, ohrožení zúčastněných
 • Uveďte počet postižených, přibližný věk a jejich pohlaví, co možná nejpřesněji popište charakter zranění
 • Jak to zvládáme, popř. požádáme o radu
 • Vyčkáme, zda bude mít operátorka další dotazy- ona zavěsí první