První pomoc při neúrazových naléhavých stavech

Horečka

 • Normální tělesná teplota – 36,0-37,0°C
 • Zvýšená teplota – 37,0-38,0°C
 • Vyšší teplota- horečka
 • Vysoká horečka (hyperpyrexie) – nad 40°C

Snížení tělesné teploty

 • Fyzikální ochlazení ochlazujte šetrně povrch těla např.omýváním houbou, sprchovat vlažnou vodou
 • Zábal na 10-15 minut
 • Podávejte dostatečné množství tekutin
 • Léky snižující horečku (antipyretika)

Laryngitida

 • Zánětlivé onemocnění dýchacích cest způsobující otok sliznice hrtanu
 • Dítě je dušné při nádechu i při výdechu
 • Suchý, stěkavý kašel, dítě neodkašlává

První pomoc při podezření na laryngitidu

 • Neprodleně přivolejte ZZS
 • Zabalte dítě do přikrývky a postavte se k ním otevřenému oknu – působí chladný a vlhký vzduch
 • Zvlhčení vzduchu v okolí dítěte- rozvěšením mokrého prostěradla
 • Prieznitzův obklad na krik
 • Pokud se jedná o opakované onemocnění- Rectodelt

Epiglotitida

 • Zánětlivé onemocnění hrtanové záklopky
 • Vysoká horečka
 • Dušnost, je ztíženo polykání, které je bolestivé
 • Dítě je nápadně klidné, bledé a zchvácené, vyhledává polohu v sedě, při položení se dušnost zvýrazňuje

První pomoc při podezření na epiglottidu

 • Co nejrychleji volejte ZZS
 • Ponechte dítě v poloze v polosedě nebo jej noste v náruči tak, aby si nemohlo lehnout do polohy na znak
 • Zajistěte přívod čerstvého chladného vzduchu
 • Nikdy netransportujte dítě do zdravotnického zařízení sami

 

 

Astma bronchiale

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, charakterizované záchvaty dušnosti, které odezní spontánně nebo po podání léků. Dýchací soustava je přecitlivělá.

 • Uložit dítě do polohy v polosedě, aby se rukama mohlo zachytit podložky
 • Zajistit přívod čerstvého vzduchu
 • Uklidněte dítě
 • Pokud má u sebe- použít inhalační sprej
 • Pokud dítě promodrává a má poruchu vědomí- zahájit resuscitaci a zajistit přivolání ZZS

Anafylaktický šok

Stav vzniká jako rychlá a život ohrožující celková reakce u disponovaných jedinců- alergiků. Příčinou je průnik alergenu do organismu

 • Nevolnost, zvracení, závratě
 • Slabost a kolapsový stav
 • Otoky v obličeji, očních víček, slzení, kýchání
 • Preventivně léky v injekční formě

 

První pomoc při anafylaktickém šoku

 • Co nejrychleji zavolat ZZS s údajem, že se jedná o prudkou alergickou reakci
 • Základní opatření provádějte stejně jako u šoku traumatického
 • Účinnou pomocí může být včasné vystříkání otékající měkké části dutiny ústní nosním sprejem
 • Přiložte na krk ledový obklad, cucat kostky ledu nebo zmrzlinu

 

Epilepsie

Záchvat křečí s poruchou vědomí bývá nejčastěji projevem tzv.,,epilepsie“. Je to celá skupina onemocnění centrální nervové soustavy, které pojmenováváme tímto souhrnným názvem. Epileptický záchvat je příznakem přechodně porušené funkce mozku.

Generalizovaný záchvat- velký záchvat (grand mal)- ztráta vědomí, pád, křeče

Absence- vzniklý porucha vědomí, kterou křeč nedoprovází

První pomoc při epileptickém záchvatu

 • Zbavte se strachu z epileptického záchvatu, je důležité nepodlehnout panice
 • Z okolí odstraňte všechny předměty, o které by se mohl poranit
 • Záchvatům křečím nebraňte
 • Nikdy nic nevkládejte dítěti do úst
 • Má- li dítě již v předchozí době ordinované léky (diazepam v tubě pro podání do konečníku- Stesolid), podejte je.
 • Dítě, u kterého se záchvat vyskytl poprvé, by měl neurolog vyšetřit co nejdříve
 • Trvá- li záchvat křečí déle než 20-30 minut, jedná se o epileptický stav- nutnost přivolání ZZS
 • Po odeznění křečí zajistěte přívod čerstvého vzduchu, dítě uložte do stabilizované polohy
 • Období po záchvatu je náročné na velmi citlivý psychologický přístup k nemocnému

 

Mdloba

Krátkodobá ztráta vědomí způsobení nedokrvením a nedostatečným okysličením mozku

Příčina

 • dlouhodobé stání při fyzické nečinnosti
 • náhlá a rychlá změna polohy
 • reflexní mimovolní reakce
 • tělesné vyčerpání, hladovění, pobyt v dusném a nevětraném prostředí

První pomoc při mdlobě

 • Dítě uložte do polohy vleže nebo alespoň s předkloněnou hlavou mezi koleny
 • V případě ztráty vědomí dítě uložte do polohy na zádech se zdviženými dolními končetinami
 • Dítě uklidněte, zajistěte přívod čerstvého vzduchu

 

Cukrovka

Diabetes mellitus – úplavice cukrová je nemoc, která se projevuje neschopností organismu udržet normální hladinu cukru v krvi. Porucha vylučování hormonu inzulinu ze slinivky břišní a tkáňová odpověď na izulín může způsobit kolísání hladiny krevního cukru.

Hyperglykémie

 • Vysoká hladina krevního cukru.
 • Vysoká žízeň a nadměrné močení
 • Dochází k dehydrataci a k rozvratu vnitřního prostředí
 • Může vyústit do kómatu, stavu bezvědomí s poruchou vědomí
 • Z dechu dítěte je cítit aceton

Hypoglykémie

Hladina krevního cukru je nízká

 • Celková slabost, malátnost, závratě, bledost, zpocená studená kůže, zrychlený tep, povrchní dýchání, třes končetin
 • Vyústí v bezvědomí a bezprostředně ohrožuje život

Opatření při kritických stavech u diabetika

 • Pokud dítě upadne do bezvědomí, postupujte podle obecně platných pravidel péče o bezvědomého
 • Při poruše vědomí volejte ZZS
 • Je-li diabetické dítě při vědomí,podejte kostku cukru
 • Zajistěte tělesný klid a tepelný komfort

 

Bolesti břicha, náhlé příhody břišní

 • Snažte se dítě uklidnit, zacházejte s ním co nejšetrněji, zajistěte přivolání odborné pomoci
 • Dítě uložte na záda s vypodloženými dolními končetinami pod koleny tak, aby se paty nedotýkaly podložky (dochází k uvolnění břišního lisu)
 • Při přidružených příznacích šoku zahajte protišoková opatření
 • Nepodávejte dítěti nic ústy
 • Břicho ledujte až po ordinaci lékaře

Cizí těleso v uchu

 • Je- li tělísko vidět, šetrně jej odstraňte uchopením např.čisté pinzety
 • Pokud není těleso okem patrné, nesnažte se jej ze zvukovodu vyndávat, mohlo by dojít k dalšímu poranění. Dítě odvezte na ORL
 • Nespoléhejte na to, že předmět sám časem vypadne
 • Pokud se do ucha dostal drobný hmyz, prokápněte ucho malým množstvím vlažné vody, otočte pak hlavu na stranu tak, aby voda vytekla

Cizí těleso v nose

 • Pokuste se přimět dítě, aby předmět vysmrkalo, pokud se toto nezdaří, postupujte jako v případě přítomnosti cizího tělesa v uchu
 • Do nosu nic nenalévejte, zajistěte vyšetření na ORL

Cizí těleso v oku

 • Přemluvte dítě, aby si oko přestalo mnout a pokuste se oko prohlédnout
 • Pokuste se odstranit rohem čistého kapesníku nebo čtverečkem gázy viditelné drobné části prachu
 • Před mechanickým odstraněním předmětu vypláchněte oko Ophtalmo – Septonexem, Borovou vodou, v nouzi i čistou vodou

Předmět pod horním víčkem se můžete pokusit odstranit dvojím způsobem

 • Při pohledu dítěte směrem dolů uchopte horní víčko za řasy a přetáhněte jej přes řasy dolního víčka
 • Pokud manévr není úspěšná, můžete se pokusit horní víčko šetrně otočit. Při pohledu dítěte dolů napněte víčko tahem za řasy směrem dolů, na jeho horní okraj přiložte prst druhé ruky, víčko mírně promáčkněte a kolem prstu obraťte. Předmět odstraňte.

 

Cizí těleso v zažívacím systému

I při podezření, že dítě spolklo cizí předmět, kontaktujte lékaře a poraďte se o dalším postupu. Je třeba odborné vyšetření, zobrazení předmětu rentgenem nebo ultrazvukem

Po doporučení lékaře podejte dítěti tzv. zbytkovou stravu- zelí, citrusové plody

Sledujte pravidelně odchod a obsah stolice, k přirozenému odchodu cizího předmětu dojde nejdříve za 24 hodin, spíše ale do 3-10 dnů

Pokud se projeví jakékoliv komplikace- bolesti a napnuté břicho, odchod stolice nebo zvratků s krví – vždy vyhledejte chirurgickou ambulanci

 

Odstranění cizího tělesa z kůže a podkoží

Nikdy neodstraňujte násilím větší cizí tělesa, která jsou v ráně zaklíněná, můžete způsobit další poranění a výraznější krvácení.

Okolí místa vpichu desinfikujte, nebo omyjte vodou a mýdlem.

Pokuste se tělísko odstranit pinzetou uchopením za konec vyčnívající z kůže, pokud je tříska hlouběji pod kůží pokuste se jí odstranit pomocí vydesinfikované jehly.

Je-li v kůži přisáté klíště, nejprve okolí a i ranku desinfikujte, klíště pak šetrně a trpělivě kývavými pohyby a otáčením odstraňte. Přesvědčte se, že jste klíště odstranili celé a že nezůstala část jeho těla v rance.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *