První pomoc při úrazech

Poranění hlavy

 1. Otřes mozku – chvilková porucha vědomí po úderu do hlavy
 • závratě nebo nevolnost po pominutí poruchy vědomí
 • Ztráta paměti, týkající se veškerých dějů, které se odehrály v okamžiku úrazu
 • Slabší generalizovaná bolest hlavy

2. Stlačení mozku – snížená úroveň reagování- může přejít v bezvědomí

 • Nedávné poranění hlavy
 • Intenzivní bolest hlavy
 • Hlučné dýchání
 • Pomalý puls
 • Nestejná velikost zorniček
 • Ochablost nebo ochrnutí po jedné strany tváře
 • Zvýšená teplota, zarudlý obličej
 • Ospalost
 • Změny chování
 1. Zlomenina lebky
 • Rána či krevní podlitina na hlavě
 • Měkké nebo vtlačené místo ve vlasaté části hlavy
 • Krevní podlitina nebo otok za jedním uchem
 • Únik čiré tekutiny z nosu či ucha
 • Krev v očním bělmu
 • Tvarová deformace hlavy
 • Snížená úroveň reagování, která může přejít až v bezvědomí

První pomoc

 • Jestliže je dítě při vědomí, pomozte mu ulehnout
 • Veškeré krvácení se snažte zastavit
 • Jestliže má dítě výtok z ucha, přiložte na ucho čistý textil
 • Volejte záchranku
 • V pravidelných intervalech sledujte vitální funkce, dokud na místo nedorazí lékařská pomoc

 

 

 

 

 

 

Zlomeniny dlouhých kostí (kosti končetin)

Zlomeninu znehybnit v poloze v jaké se nachází:

U horních končetin:

 • Připevnit k tělu šátkem
 • Přivázat na dlahu
 • Přivázat k tělu

U dolních končetin:

 • Přivázat raněnou a zdravou končetinu k sobě (nejméně na 3 místech)
 • Obložit končetiny tak, aby se zabránilo jejich pohybu (batohu, dekami…)
 • Přivázat ke zraněné končetině dlahu

U prstů – přivázat raněný prst ke zdravému

POZOR :

Pokud budeme se zlomenou končetinou hýbat, je potřeba to dělat opatrně a pomalu

Zlomeninu vždy držte minimálně na dvou místech (jednom nad a druhém pod zlomeninou), aby nedocházelo k posunu zlomených částí proti sobě a okolí

Při zpevňování zlomeniny je potřeba ji připevnit nad a pod zlomenou částí ještě k téže kosti a dále ještě připevnit kosti za sousedícími klouby (tzn.při svazování nohou k sobě při zlomenině bérce je potřeba k sobě dvakrát přivázat bérce, nad a pod zlomeninou, a poté k sobě přivázat i stehna a chodidla)

 

Poranění kloubu

Podvrtnutí (distorze) – kloubní hlavice opustí své místo a vrátí se, kloub je oteklý, pohyb bolestivý

Vykloubení (luxace) – hlavice kloubu opustí kloubní jamu a zůstává mimo ní, zranění je velmi bolestivé, kloub je oteklý a brání normálnímu pohybu

První pomoc

 • Poraněnou končetinu se nikdy nesnažte napravovat do fyziologické polohy, s poraněným kloubem hýbejte co nejméně
 • Chlazení – vodou, ledovými obklady
 • Znehybnění poraněného kloubu- kotník, zápěstí- elastické obinadlo, na prsty rukou například eukoplat

 Poranění páteře a míchy

Největší nebezpečí je současné poranění míchy, které může mít trvalé následky

Příčinou bývá působení vnějších pohybových sil , prudké ohnutí páteře, při autonehodě

Příznaky – bolest v zádech, někdy zduření a krevní výron na páteři, při poranění míchy neurologické příznaky

 • Se zraněným dítětem zbytečně nepohybujte, v případě nutnosti manipulace s dítětem provádějte co nejšetrněji ve 3-4 zachráncích, nikdy nezvedejte dítě za ruce a nohy
 • Přidružená poranění ošetřete v poloze, ve které dítě leží
 • Zajistěte příjezd ZZS
 • Pokud dítě nedýchá, tak i při podezření na zlomeninu páteře, ho otočíme na záda a začneme resuscitovat

 

Pneumotorax

Kolaps plíce způsobený vnikem vzduchu mezi plíce a hrudní stěnu

Dítěti se špatně dýchá, při neléčeném může přestat dýchat úplně následkem zkolabování obou plic

Otevřený – vidíme ránu na hrudníku, ze které vytéká světlá zpěněná krev

Uzavřený – nevidíme žádnou ránu, můžeme se jenom domnívat

Ošetřovat v polosedě, přičemž se dítě může podepírat rukama

Uzavřený – volat sanitku, uklidňovat, popř.KPR

Otevřený

 • Okamžitě překryjeme ránu na hrudníku dlaní
 • Voláme sanitku
 • Uklidňujeme dítě
 • Na ránu připevníme neprodyšný obvaz – 1.savou vrstvu

2. Neprodyšnou vrstvu

3.Přelepit lepící páskou ze čtyř stran- aby obvaz držel a nikudy                                                                              neunikal vzduch

Poranění břicha

 • Poloha vhodná při poranění břicha- na záda, měkce vypodložit dolní končetiny pod koleny tak, aby se paty nedotýkaly podložky
 • Otevřené zranění- sterilně zakrýt
 • Výhřez orgánu – sterilně překrýt a měkce obložit
 • Cizí těleso se neodstraňuje, připevní se k břišní stěně leukoplastí a sterilně obloží
 • Podezření na vnitřní krvácení- volat ZZS
 • Protišoková opatření
  • Nepodávat nic ústy

Úraz elektrickým proudem

Celková závažnost poranění závisí na intenzitě a napětí elektrického proudu, časové délce kontaktu těla s vodičem, na směru průchodu proudu organismem a na vlivu tepla, které se uvolňuje

Příznaky :

 • Záblesk a je slyšet zapraskání výboje
 • Výkřik dítěte, které padá k zemi a ztrácí vědomí
 • V nejtěžších případech dochází k srdeční zástavě
 • V místě vstupu a výstupu proudu jsou na těle patrné hluboké popáleniny

První pomoc při zasažení elektrickým proudem

 • Ukončit působení proudu na dětský organismus
 • Nedotýkejte se holýma rukama dítěte, které je v kontaktu s vodičem!!!!
 • Přerušení přívodu proudu
 • Pokud to nejde, snažte se odstranit vodič z přímého kontaktu s dítětem suchým a nevodivým předmětem- kusem dřeva, je vhodné stát na nevodivém materiálu
 • Při poskytnutí zdravotní péče věnujte pozornost základním životním funkcím
 • Případné popáleniny ošetřete podle platných zásad péče o ně
 • Vždy zajistěte přivolání odborné zdravotní pomoci

 

Při zasažení proudem o vysokém napětí se nepřibližujte k dítěti, které je pod vlivem proudu blíže než 18-20 metrů, hrozní vznik elektrického oblouku, vždy co nejdříve volat 112

Jak předcházet úrazu elektrickým proudem?

 • Od útlého věku dítě před elektrickým proudem varujte jako před nebezpečím
 • Důsledně používejte ochranné kryty elektrických zásuvek
 • Nikdy nenechávejte v zásuvce pod proudem kabel, ke kterému není připojen žádný přístroj
 • Nemanipulujte v blízkosti vany, ve které se koupete dítě s elektrickými spotřebiči
 • Nenechávejte malé děti samotné v blízkosti starších elektrických spotřebičů, které mohou mít porušenou elektrickou izolaci
 • Upozorněte dítě na smrtelné nebezpečí pramenící z vylézání na stožáry vysokého elektrického napětí

 

Tonutí

 • Dítě co nejrychleji vytáhněte z vody, po dopravení na břeh jej uložte s horní částí těla mírně skloněnou a s hlavou otočenou ke straně.
 • Je-li jasné, že dítě nedýchá a trpí náhlým nedostatkem kyslíku, zahajte umělé dýchání
 • Má-li základní životní funkce v pořádku, uložte dítě do stabilizované polohy
 • Dítěti svlékněte mokrý oděv a přikryjte ho
 • Vždy je nutno volat ZZS

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *