Aktivní máma

Aktivní máma

  • Já a rodina, rodina a profese – Rodičovská dovolená jako příležitost pro osobní a profesní růst.
  • Techniky pro slaďování práce a rodiny – Strukturované myšlení, projektový management.
  • Jak neztratit kontakt se svou profesí – Pracovní právo. Psychohygiena, zvládání stresu.
  • Komunikační dovednosti v rodině a zaměstnání – Pozitivní komunikace. Asertivní jednání. Prezentační dovednosti.
  • Strategie pro osobní a profesní rozvoj – Zhodnocení osobního potenciálu, organizace času
  • rok 2011
  • Praha